Publications by the researcher in collaboration with RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ (1)

1997

  1. Espacios rurais e sociedades campesiñas

    Semata: Ciencias sociais e humanidades