Publikationen, an denen er mitarbeitet Javier Ferreiro da Costa (2)

2018

  1. Revisión de los criterios de discriminación florística de las alisedas riparias templadas (sub)litorales del extremo noroccidental ibérico

    Recursos rurais: revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural ( IBADER ), Núm. 14, pp. 27-92

2013

  1. Descrición, cartografía e valor de conservación dos bosques da Devesa da Rogueira (Serra do Courel,NWPenínsula Ibérica)

    Recursos rurais: revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural ( IBADER ), Núm. 9, pp. 5-34