Publicaciones (15) Publicaciones en las que ha participado algún/a investigador/a

2021

 1. 2022 o ano da química en Galicia

  Boletín das ciencias, Año 34, Núm. 93, pp. 47-48

 2. Batas, luvas e gafas: comezamos a experimentar

  Boletín das ciencias, Año 34, Núm. 93, pp. 35-36

 3. Diseño e implementación de una investigación sobre el enlace químico en 4º curso de ESO

  Boletín das ciencias, Año 34, Núm. 93, pp. 39-40

2019

 1. Pioneiras de Ciencias de Viveiro

  Boletín das ciencias, Año 33, Núm. 88, pp. 81-82

2018

 1. 2019 Ano internacional do sistema periódico: un proxecto para un país

  Boletín das ciencias, Año 31, Núm. 86, pp. 67-68

 2. Con tódolos permisos. A primeira universitaria galega: Manuela A. Barreiro Pico

  Boletín das ciencias, Año 31, Núm. 86, pp. 107

 3. El cine de terror en la enseñanza de la filosofía

  Ensayos Pedagógicos, Núm. 1, pp. 43-56

 4. Xeo quente, a ciencia do sobreenfriamento: cristalización do acetato sódico (

  Boletín das ciencias, Año 31, Núm. 86, pp. 91-92

2016

 1. A introdución da perspectiva de xénero na Química a través da Táboa Periódica

  Perspectiva de xénero na docencia universitaria [ Recurso electrónico] : Santiago de Compostela, 15 de xullo 2016

2015

 1. Esferas e fractais: coloides no prato

  Boletín das ciencias, Año 28, Núm. 81, pp. 65-66

2009

 1. Novas arquitecturas moleculares xeradas por ligandos polidentados derivados de tiosemicarbazona, tosilo e dansilo

  [Santiago de Compostela] : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, D.L. 2009