Publications by the researcher in collaboration with Manuel Fontao Alvarado (1)

2011

  1. Dasometría e calidade de estación

    Os faiais de Galicia: ecoloxía e valor ambiental (Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvimento Rural (IBADER))