Publications by the researcher in collaboration with JUAN GABRIEL ALVAREZ GONZALEZ (3)

2011

  1. Dasometría e calidade de estación

    Os faiais de Galicia: ecoloxía e valor ambiental (Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvimento Rural (IBADER))

  2. Os faiais e o ciclo do carbono

    Os faiais de Galicia: ecoloxía e valor ambiental (Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvimento Rural (IBADER))