Publications by the researcher in collaboration with José María San Román Rodríguez (1)

1997

  1. A industria da lousa

    Documentos de Traballo. Xeografia