Publikationen, an denen er mitarbeitet Elisabeth Texeira Pereira (1)