Proxectos finalizados

2009

  1. As emprendedoras no mundo universitario

    SARA FERNANDEZ LOPEZ

2005

  1. Capital risco e valoración financieira aplicada

    ALFONSO RODRIGUEZ SANDIAS