Publicacións (7) Publicacións de PEDRO MARIA REY SUAREZ

2012

 1. Os traballadores maiores e a Estratexia Europa 2020

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 21, Núm. 2, pp. 295-318

2009

 1. ¿Queremos o no trabajadores mayores?

  El mercado de trabajo en España: otros aspectos relevantes (Santiago [de Compostela] : Lostrego, 2009), pp. 69-91

2008

 1. O mercado de traballo galego desde a entrada en Europa

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 17, Núm. 3, pp. 263-282

2007

 1. Galicia-Norte de Portugal: cooperación ou confrontación

  Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobas da península: actas VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Barcelona, 28 ó 31 de maio de 2003

1992

 1. Galicia ante el mercado único europeo

  Estructura económica de Galicia (Espasa Calpe España), pp. 333-355