Tese doutoral

  1. Deconvolución de señales microcalorimétricas 1983

    Universidade de Santiago de Compostela

Tribunais de teses (1)

  1. Secretario do tribunal

    Dinámica no lineal de sistemas disipativos 1993

    Universidade de Santiago de Compostela

    José Luis del Castillo Fondevila