Publicacións (3) Publicacións de MAXIMINO QUINTANS RODRIGUEZ

2019

  1. Anatomía humana col.

    Editorial Médica Panamericana

1990

  1. The function of the lipids in cartilage

    Rhumatologie - Revue International de Rhumatologie, Vol. 20, Núm. 1, pp. 35-40