Department: Department of Geography

Faculty: Faculty of Geography and History

Institute: Institute of Studies and Development of Galicia (IDEGA)

Area: Regional Geographical Analysis

Research group: Territorial Analysis

Email: manxeles.pineiro@usc.es

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis A política pesqueira común e as comunidades costeiras de Galicia visións desde a xeografía 2015. Supervised by Dr. Xosé Manuel Santos Solla, Dr. Rubén Camilo Lois González.