Publications by the researcher in collaboration with Fernando Martínez Arribas (3)

2005

  1. Multiconstitucionalismo e multigoberno: estados e rexións na Unión Europea

    Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico