Publications by the researcher in collaboration with Mª Jesús Barrada Beiras (1)

2004

  1. A Economía galega: informe 2003

    Fundación Caixa Galicia