Publications by the researcher in collaboration with Francisco Fernández Cortés (3)

2005

  1. A economía galega: informe 2004

    Fundación Caixa Galicia

2004

  1. A Economía galega: informe 2003

    Fundación Caixa Galicia

2003

  1. A Economía galega: informe 2002

    Fundación Caixa Galicia