Proxectos vixentes

 1. CONSOLIDACIÓN GPC GI-1928 - HISTORIA POLÍTICA E DOS NACIONALISMOS - HISPONA

  EMILIO FRANCISCO GRANDIO SEOANE, XOSE MANOEL NUÑEZ SEIJAS

Proxectos finalizados

2018

 1. Consolidación e estruturación - 2016 GPC GI-1928 HISPONA

  EMILIO FRANCISCO GRANDIO SEOANE

2016

 1. La nación desde la raiz. Nacionalismo español y sociedad civil en el siglo XX.-Subproyecto

  EMILIO FRANCISCO GRANDIO SEOANE, XOSE MANOEL NUÑEZ SEIJAS

2002

 1. Galicia-América: Imaxes de ida e volta.

  MARIA PILAR CAGIAO VILA