Departamento: Departamento de Ciencias Morfolóxicas

Facultad: Facultade de Medicina e Odontoloxía

Área: Anatomía e Embrioloxía Humana

Formou parte destes grupos:

Doutora pola Universidade de Santiago de Compostela coa tese Estudio autorradiográfico de la acción modulardora del sistema dopaminérgico sobre el endofinérgico a nivel del núcleo arcuado del hipotálamo 1990. Dirixida por Dr/a. Ángel Belmonte Vicente, Dr. Manuel Freire-Garabal Núñez.