Publicacións (18) Publicacións de EDUARDO MIGUEL MOSCOSO MATO

2017

 1. Gallæcia: Estudos de lingüística portuguesa e galega coord.

  Universidad de Santiago de Compostela

2016

 1. O ditongo [oj] e as súas variantes na lingua medieval: intento de caracterización dialectal

  Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico (Servizo de Publicacións), pp. 65-82

 2. ¿Coche ou carro? Repensando a elección

  Cantares de amigos: estudos en homenaxe a Mercedes Brea (Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, D.L. 2016), pp. 659-668

2008

 1. "A mi dizen quantos amigos ey": homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro coord.

  Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico

 2. A Corpus and Lexical Resources for Multi-word Terminology Extraction in the Field of Economy in a Minority Language

  Grupo de Gramática del Español

 3. A forma verbal cantara no Cancioneiro da Ajuda e na Crónica de Santa María de Iria

  Cada palabra pesaba, cada palabra medía: homenaxe a Antón Santamarina (Universidad de Santiago de Compostela), pp. 561-569

 4. Nací e fuy nado no galego medieval

  "A mi dizen quantos amigos ey": homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 553-564

2007

 1. El proyecto Gari-Coter en el seno del proyecto RICOTERM2

  Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 39, pp. 295-296

2006

 1. Situación actual do galego: breve presentación para estranxeiros

  Perspectives fonctionnelles: emprunts, économie et variation dans les langues

2005

 1. En torno a la identidad gallega e irlandesa: aproximación lingüística y literaria

  Cultura y literatura popular: manifestaciones y aproximaciones en (con)textos irlandeses, angloamericanos y otros (Grupo de investigación escritoras y escrituras), pp. 53-64

 2. Perífrases de infinitivo con aver e ter no galego medieval

  As tebras alumeadas : estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 239-252

2004

 1. Antepretérito sintético e analítico en galego medieval

  A lingua galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional : 16-20 de setembro de 1996, Santiago de Compostela

2000

 1. Os tempos compostos no galego medieval

  Universidad de Santiago de Compostela

1999

 1. Aver, verbo de posesión na Idade Media

  Cinguidos por unha arela común: homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 739-749

 2. O verbo "ter" como non auxiliar na lírica profana medieval galego-portuguesa

  Homenaxe ó profesor Camilo Flores (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 226-238

1996

 1. Mariño Paz, Ramón (1998): Historia da lingua galega. Santiago de Compostela, Sotelo Blanco. 586 páxs.

  Galicia dende Salamanca (Universidad de Salamanca), pp. 283-287

 2. Valores da construcción "Ser + Participio" en galego medieval: "Os Miragres de Santiago"

  Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 277-288