Departamento: Departamento de Física Aplicada

Facultade: Facultade de Física

Área: Electromagnetismo