Departamento: Departamento de Física Aplicada

Facultad: Facultade de Óptica e Optometría

Agrupación estratéxica de I+D+i: Agrupación Estratéxica en Materiais (AEMAT)

Área: Óptica

Grupo de investigación: Grupo de Materiais Cuánticos e Fotónica

Correo el.: carlos.montero@usc.es

Doutor pola Universidade de Santiago de Compostela coa tese Modelización de guías de onda GRIN planares por intercambios iónicos sucesivos en vidro aplicacións ó deseño e fabricación de compoñentes integrados 1996. Dirixida por Dr/a. Carlos Gómez-Reino, Dr. Jesús Liñares Beiras.