Department: Department of History

Faculty: Faculty of Geography and History

Area: Modern History

Research group: Early Modern History

Email: vitormanuel.migues@usc.es

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis A fidalguía galega aproximación a xénese, desenvolvemento e consolidación dunha élite socioeconómica do Antigo Ráxime 2000. Supervised by Dr. Pegerto Saavedra.