Publicacións en colaboración con investigadores/as de Universidade Federal de Santa Catarina (3)

2001

  1. Nitrosation of 2-hydroxyethylpiperidine

    JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-PERKIN TRANSACTIONS 2, pp. 1192-1194