Publicacións (106) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2017

  1. SEM-image textural features and drug release behavior of Eudragit-based matrix pellets

    Journal of Drug Delivery Science and Technology, Vol. 42, pp. 292-298

  2. Tratado de tecnología farmacéutica dir.

    Síntesis