Teses dirixidas (1)

 1. Estudios de absorción en guantes de protección de uso sanitario 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  DIAZ DE FREIJO LOPEZ, SANTIAGO

Tribunais de teses (1)

 1. Vogal do tribunal

  Termodinámica de sistemas éter + alcohol + agua y de sistemas polímero + vapor 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  ARCE CEINOS, ALBERTO