Publications by the researcher in collaboration with Xavier Fonseca Blanco (1)

2019

  1. Os tempos e o clima de Galicia

    Edicións Xerais de Galicia