Publications by the researcher in collaboration with OLAYA SANTAMARIA QUEIRUGA (2)

2021

  1. Motivaciones y expectativas formativas del futuro profesorado técnico de formación profesional en Galicia

    Investigación educativa en contextos de pandemia (Dykinson), pp. 545-558

2016

  1. O xénero e a súa influencia nos sectores profesionais

    A formación, a orientación e o emprego no recoñecemento, avaliación e certificación de competencias profesionais adquiridas en contextos formais, non formais e informais: actas do XVII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo, Santiago de Compostela, 18, 19 e 20 de novembro de 2015