Publikationen, an denen er mitarbeitet Rocío García Pazos (1)

2012

  1. Análise do manual de avaliación da actividade docente da USC

    Mobilidade, formación, orientación e emprego no ámbito transfronteirizo: Actas do XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo, Santiago de Compostela, 14 e 15 de xullo de 2011 (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 775-784