Publicacións (129)

2019

  1. A metalurxia na historia do sistema periódico

    Boletín das ciencias, Año 32, Núm. 87, pp. 129-144

  2. A IUPAC na axuda da confección do sistema periódico

    Boletín das ciencias, Año 32, Núm. 87, pp. 103-115

  3. 2019 Ano Internacional do Sistema Periódico: un proxecto para un país

    Boletín das ciencias, Año 32, Núm. 87, pp. 11-19