Publications by the researcher in collaboration with OTILIA REYES FERREIRA (3)

2023

  1. Plantando cara ao lume: formación, transferencia e concienciación sobre incendios forestais

    Arredor do rural: comunidade de saberes e innovación socio-educativa (Toxosoutos), pp. 153-166