Publications in collaboration with researchers from Xunta de Galicia (1)

2011

  1. Axuste agrario e despoboamento rural en Galiza: análise das tendencias recentes e reflexións cara ao futuro

    O rural galego a debate: unha visión dende o Foro Rural Galego (Foro Rural Galego), pp. 158-159