Publications by the researcher in collaboration with Elsa María Paredes Bertagnolli (1)

2017

  1. Pai meu: (amén, camarada)

    A tola soñando