Proxectos vixentes

  1. Consolidación 2021 GRC GI-1734 - Toxicoloxía forense - FORTOX

    JOSE IGNACIO MUÑOZ BARUS, JOSE IGNACIO MUÑOZ BARUS

  1. Axuda complementaria aos contratos posdoutorais da modalidade B - 2019

    ELENA LENDOIRO BELIO