Department: Department of Applied Economics

Faculty: Faculty of Economics and Business Administration

Area: Applied Economics

Research group: Innovation, Structural Change and Development

Email: manuel.gonzalez.lopez@usc.es

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis Crecemento e dinámica territorial dos servizos a empresas intensivos en coñecemento e o seu papel no sistema de innovación nas economías periféricas o caso galego 2007. Supervised by Dr. Xavier Vence Deza.