Publicacións en colaboración con investigadores/as de Pitié-Salpêtrière Hospital (6)

2013

  1. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease

    European Heart Journal, Vol. 34, Núm. 38, pp. 2949-3003