Publications by the researcher in collaboration with M. Isabel Fernández García (11)

2021

 1. 2022 o ano da química en Galicia

  Boletín das ciencias, Año 34, Núm. 93, pp. 47-48

2019

 1. Reaccións redox con larpeiradas

  Boletín das ciencias, Año 33, Núm. 88, pp. 69-71

 2. 2019 Ano Internacional do Sistema Periódico: un proxecto para un país

  Boletín das ciencias, Año 32, Núm. 87, pp. 11-19

2016

 1. A introdución da perspectiva de xénero na Química a través da Táboa Periódica

  Perspectiva de xénero na docencia universitaria [ Recurso electrónico] : Santiago de Compostela, 15 de xullo 2016

2015

 1. Esferas e fractais: coloides no prato

  Boletín das ciencias, Año 28, Núm. 81, pp. 65-66

 2. A ciencia en Galicia e @s cientÍfic@s Do século XVIII

  Boletín das ciencias, Año 28, Núm. 81, pp. 81-82