Publications by the researcher in collaboration with X. Anxo Freire País (2)

2010

  1. Obradoiro sobre o modelo de estados de agregación: parte experimental

    Boletín das ciencias, Año 23, Núm. 71, pp. 69-70