Publications by the researcher in collaboration with Manuel Fernández-López (1)

2002

  1. Resultados de descomposición asociados á ecuación de Möbius

    Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Xeometria e Topoloxía