Tribunais de teses (1)

  1. Vogal do tribunal

    Automatic grading of ocular hyperaemia using image processing techniques 2017

    Universidade da Coruña

    María Luisa Sánchez Brea