Publications by the researcher in collaboration with Miguel A. Nieto Dorado (1)

1990

  1. Unha proposta curricular: a catedral de Ourense

    Concello de Ourense. Concellaría de Cultura