Proxectos finalizados

2022

  1. TERRAMATER. Recuperación preventive de zonas incendiadas

    FELIPE MACIAS VAZQUEZ, SARAH FIOL LOPEZ

2021

  1. Consolidación e estruturación 2018 GRC GI-1837 UNIDADE DE XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE (UXFS)

    ROQUE JULIO RODRIGUEZ SOALLEIRO, ESPERANZA ALVAREZ RODRIGUEZ