Publications by the researcher in collaboration with Luis Alonso Álvarez (1)

1992

  1. Os intercambios entre Galicia e América Latina: economía e historia

    Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico