Publications by the researcher in collaboration with Miguel Pousa Hernández (1)

2011

  1. A Economía galega: informe 2010

    Fundación Nova Caixa Galicia