Publikationen, an denen er mitarbeitet EMILIO PEREZ TOURIÑO (1)