Departamento: Departamento de Filoloxía Inglesa e Alemá

Facultade: Facultade de Ciencias da Educación

Área: Filoloxía Inglesa