Publicacións (99) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2018

  1. Modeling diameter distributions in radiata pine plantations in Spain with existing countrywide LiDAR data

    Annals of Forest Science, Vol. 75, Núm. 2

  2. Un modelo de optimización continua multiobjetivo para planificación forestal

    Livro de Atas III Encontro Luso-Galaico de Biometria DMat, Univ. Aveiro 28 - 30 junho 2018 (Sociedade Portuguesa de Estatística), pp. 107-110