Departamento: Departamento de Física de Partículas

Facultade: Facultade de Física

Centro singular : Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE)

Área: Física Atómica, Molecular e Nuclear

Grupo de investigación: Física Corpuscular e Aplicacións

Correo el.: manuel.fresco@usc.es