Publicacións en colaboración con investigadores/as de Joint Research Centre (1)

2006

  1. Three Rs approaches in marine biotoxin testing

    ATLA Alternatives to Laboratory Animals