Teses dirixidas (2)

  1. Historia monetaria de la Galicia medieval 2017

    Universidade de Santiago de Compostela

    Núñez Meneses, Pablo

  2. O bispado de Mondoñedo na Idade Media: territorio, comunidade e poder 2016

    Universidade de Santiago de Compostela

    González Paz, Carlos Andrés