Teses dirixidas (2)

  1. Historia monetaria de la Galicia medieval 2017

    Universidade de Santiago de Compostela

    Pablo Núñez Meneses

  2. O bispado de Mondoñedo na Idade Mediaterritorio, comunidade e poder 2016

    Universidade de Santiago de Compostela

    Carlos Andrés González Paz