Publications by the researcher in collaboration with Carlos Basto (1)

2015

  1. Roteiro do Padre Sarmiento a Santiago rodeando o Salnés: sketchbook

    Seminario de Estudos Locais (Sanxenxo), ed.