Publications by the researcher in collaboration with Xaime Isla Couto (1)

2003

  1. García-Sabell e Galaxia

    Medicina e humanismo: homenaxe a Domingo García-Sabell (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 193-208